Modulul principal MENTOR ofera urmatoarele facilitati de gestionare:

Descarca ghidul de utilizare

Evidenta contabila

WinMENTOR asigura posibilitatea introducerii planului de conturi specific firmei Dvs. Cu aceste adaptari puteti folosi analitice pe un numar nelimitat de nivele.
Programul calculeaza automat coeficientul diferentelor de pret la marfuri, închide automat conturile de venituri si cele de cheltuieli, conturile de TVA.

Pentru firmele asociate în participatiune, programul asigura distribuirea procentuala a veniturilor si cheltuielilor. Intrucat înregistrarile contabile sunt efectuate automat, programul compune si explicatiile acestora, detaliate conform optiunii utilizatorului.
Inregistrarile contabile efectuate automat de program pot fi completate, eventual, cu note contabile diverse (ex.: pentru cheltuieli de constituire, repartizarea profitului, impozit pe dividende). Este posibila si obtinerea unei balante cumulate pentru firmele din cadrul unui grup.

 

Stocuri

WinMENTOR rezolva integral problema stocurilor, în stransa legatura cu aspectul contabil. Iata cateva caracteristici:

• evidenta multi-gestiune cantitativ-valorica sau global-valorica;
• descarcarea automata din stoc pe baza metodelor de gestiune cunoscute: FIFO, LIFO, CMP, identificare specifica;
• nomenclatorul articolelor de stoc este compact (pentru intrari cu preturi diferite la acelasi articol nu se creeaza pozitii noi în nomenclator);
• posibilitatea înregistrarii automate a patru taxe asociate pentru fiecare articol de stoc în parte;
• identificarea rapida a articolelor din stoc prin folosirea claselor de încadrare si a atributelor de caracterizare;
• folosirea de unitati de masura multiple, cu transformarea automata a cantitatii si a pretului pe baza paritatilor specificate;
• evidenta pe serii, termene de garantie si date de expirare;
• calculul coeficientului de diferente de pret în cazul evidentei global-valorice.

Rezolvarea documentelor legate de înregistrarea stocurilor si a serviciilor se face pe machete specializate, cu aspect asemanator cu cel al formularelor tipizate.
Posibilitati:
• intrari de stocuri sau servicii pe facturi, avize de expeditie, chitante fiscale, bonuri de achizitie, cu evidentierea diferentelor constatate la receptie si tiparirea de note de receptie corespunzatoare;
• intrari din import (DVI) si calcul automat al pretului de import, cu toate componentele acestuia (transport, asigurare, taxe si comisioane vamale, accize, etc.);
• intrari din productia proprie;
• iesiri spre consum, cu preluarea automata a consumurilor specifice aferente comenzilor interne lansate în productie si tiparirea de bonuri de consum;
• vanzari de marfuri sau produse din stoc sau vanzari de servicii evidentiate pe agenti de vanzare, cu tiparirea facturilor, avizelor de expeditie sau chitantelor fiscale corespunzatoare;
• vanzari la export, cu tiparirea de invoice;
• transfer de articole din stoc între gestiuni, modificari de stoc (modificarea pretului de înregistrare, mariri sau diminuari de stoc), cu tiparirea de note de transfer sau avize de expeditie;
• evidenta comenzilor emise catre furnizori si a comenzilor de la clienti, cu tiparire de facturi proforma;
• evidenta facturilor nesosite, aferente intrarilor pe avize de la furnizori si a facturilor de întocmit, posibilitatea tiparirii facturilor corespunzatoare avizelor emise;

WinMENTOR înregistreaza orice tip de discount, cu posibilitatea de distribuire pe preturi a discounturilor de la furnizori si generarea automata de discounturi pentru vanzari în functie de valoarea facturii, volumul tranzactiilor încheiate cu clientul, cantitatea facturata catre un client sau termenul de plata a facturii. Pentru toate tipurile de documente de vanzare se pot urmari termene de plata si majorari de întarziere la plata.

 

Furnizori si clienti

WinMENTOR da posibilitatea împartirii în clase de încadrare, în functie de necesitatile curente de operare, pentru identificarea rapida a partenerilor. Pachetul de programe pastreaza în nomenclatorul de parteneri o singura înregistrare, indiferent de moneda tranzactiei sau de tipul contabil al partenerilor (furnizori, furnizori de imobilizari, furnizori platiti în avans, furnizori - facturi nesosite, clienti, încasari în avans de la clienti, clienti - facturi de întocmit); în functie de macheta în care este utilizat un partener, fie el furnizor sau client, programul identifica tipul contabil potrivit pentru a trata corect cazul propus spre rezolvare.

• Pe baza creditelor acordate clientilor, WinMENTOR semnaleaza situatiile în care pe un document de iesire este depasit plafonul de creditare acordat unui client.
• Programul permite acordarea de discounturi automate pentru fiecare articol din stoc sau serviciu vandut în functie de volumul tranzactiilor înregistrate în decursul timpului cu un client.
• Se pot consulta în orice moment fise lunare sau anuale de clienti si furnizori în lei sau valuta, balante de furnizori sau clienti, situatia furnizorilor neachitati sau a clientilor datornici.
• WinMENTOR permite lucrul cu parteneri externi (cu care se efectueaza tranzactii în valuta), precum si efectuarea operatiunilor de compensare cu tertii, pe baza de proces verbal de compensare.
• Stingerea obligatiilor de plata sau încasare pentru parteneri poate fi facuta si într-o moneda diferita de cea care a generat obligatia respectiva.
• Lista încasarilor lunare de la clienti, permite evidenta stingerii obligatiilor de încasare pe clase de parteneri sau pe agenti de vanzari care au intermediat vanzarile.

 

Incasari si plati

• WinMENTOR permite legarea platilor si încasarilor de documentele primare care au generat obligatia de plata sau încasare. Problema platilor si încasarilor în valuta este rezolvata complet, cu înregistrarea automata a diferentelor de curs valutar.
• Evidentiaza operatiunile bancare aflate în curs (cambie, cec, bilet la ordin, etc.).
• Gestioneaza complet avansurile de trezorerie prin plati, restituiri si justificarea sumelor cheltuite.
• Tipareste registre de casa si de banca în lei sau valuta; sumele în curs de decontare pot fi tiparite separat pentru încasari sau plati în curs, cu evidentierea datei reale sau probabile de decontare..

 

Liste si rapoarte

Pentru a rezolva problemele legate de marea varietate de imprimante aflate pe piata de produse hardware, programul permite listare in mod grafic (imprimante laser sau cu jet) sau mod text (imprimante cu ace). Astfel, pentru cei ce detin imprimante care nu pot tipari in mod text liste in format landscape, modul grafic permite imprimarea pe formate A4 pentru orice lista, indiferent de latime.
Ordonarea dupa valorile crescatoare din oricare coloana, gruparea liniilor dupa valori comune din coloane, impunerea de conditii de filtrare a liniilor din lista, centralizarea automata si alte operatii asemanatoare pot fi configurate de utilizator in functie de necesitatile aparute in exploatarea pachetului de programe.

Foarte important este faptul ca, in situatia in care aceeasi lista necesita grupari, filtrari si configurari diferite pentru a raspunde unor cerinte diverse, utilizatorul poate salva variante ale listei originale, astfel incat denumirea specificata apare in meniul modulului de liste la acelasi nivel cu lista originala livrata odata cu WinMENTOR.

Citeva dintre listele ce pot fi obtinute:
• liste contabile: balanta de verificare in lei sau valuta, registrul jurnal de inregistrari contabile, fise analitice de cont, fise sah de cont, cartea mare, realizari pe activitati in lei sau valuta, deconturi de asociere in participatiune, declaratii privind obligatii de plata la bugetul de stat, s.a;
• liste de TVA: jurnal de cumparari, jurnal de vanzari, registrul de încasari din magazin, declaratiile de TVA;
• liste pentru casa si banca: registre de casa si banca (lei sau valuta), liste de plati si incasari in curs de decontare (cambie, cec, bilet la ordin), etc;
stocuri: liste de intrari de la furnizori (inclusiv importuri, cu detalierea modului de calcul al pretului de import) sau din productie proprie, liste de consumuri, liste de vanzari, fise de magazie, balanta stocurilor, raport de gestiune s.a;
• liste de furnizori/clienti/avansuri de trezorerie: fisa de furnizor/client, balanta de furnizori/clienti, fisa de avans spre decontare, balanta avansurilor spre decontare, lista furnizori neachitati, clienti datornici, lista incasarilor de la clienti, s.a.

Detalii

suport WME

 • WinMENTOR +

  Modificari configurari SALARII august 2017 Mai Mult
 • WinMENTOR - documentatie V849.04 +

  documentatie Mai Mult
 • WinMENTOR - descarca V849.04 +

  DESCARCA - versiunea 849.04 Mai Mult
 • Declaratii - documentatie V202.05 +

  Mai Mult
 • Declaratii - descarca V202.05 +

  Mai Mult
 • 1

Vizitatori

We have 86 guests and no members online